Shohei Hino

attore Attore Shohei Hino Nome: Shohei Hino
Nome di battesimo: Koichi Nihei)
Data nascita: 30/05/1949 Tokyo, Giappone
Segno zodiacale: Gemelli

Filmografia

 

2005-2009 cinema.